Zarejestruj się

Rejestracja on-line

Zasady rejestracji drogą elektroniczną do poradni specjalistycznych.

Niezależnie od możliwości rejestracji do poradni specjalistycznych na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Oka zapewnia Pacjentom rejestrację do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną.

1. Rejestracja drogą elektroniczną odbywa się pod adresem e-mail: rejestracja@centrumoka.pl

2. W treści e-maila należy podać:
– imię i nazwisko Pacjenta, jego PESEL lub datę urodzenia,
– adres miejsca zamieszkania,
– nazwę poradni (chcąc zarejestrować pacjenta do konkretnego lekarza z danej poradni należy dodatkowo wpisać jego nazwisko),
– czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia,
– numer telefonu kontaktowego – na wypadek zmiany wizyty.

3. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi ok. 3 dni roboczych

4. Otrzymanie drogą elektroniczną odpowiedzi z terminem jest równoznaczne z zarejestrowaniem Pacjenta.

5. Istnieje możliwość rejestracji tylko i wyłącznie na jedną wizytę do danej poradni. Kolejna wizyta będzie możliwa po odbyciu zaplanowanej wizyty u lekarza, który decyduje o potrzebie następnej wizyty. Po wyjściu od lekarza Pacjent może zarejestrować się na następną wizytę osobiście w rejestracji poradni, telefonicznie lub drogą e-mail.

6. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty należy ją wcześniej odwołać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Odwołując wizytę można zapisać się na inny termin.